Pielgrzymka maturzystów

Dodano dnia: 30.10.2013

W dniach 25 - 26 X 2013r. odbyła się wycieczka do Krakowa i Łagiewnik połączona z pielgrzymką do Częstochowy. Pierwszego dnia uczniowie klasy IV TE obejrzeli zabytki dzielnicy Kazimierz oraz Drogę Królewską, po południu uczestniczyli we Mszy św. w Łagiewnikach. W sobotę zwiedzili sanktuarium na Jasnej Górze, od godziny 1500 brali udział w nabożeństwach zgodnie z programem pielgrzymki dla maturzystów.


Spotkanie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tarnogrodzie

Dodano dnia: 22.10.2013

Dnia 18 X 2013r. klasa IV TE uczestniczyła w spotkaniu z prof. Romanem Doktórem - kierownikiem Katedry Literatury i Kultury Polskiej XVIII wieku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Młodzież wysłuchała wykładu na temat: "Język polski jest wyrazem naszej kultury i tradycji".


Dzień Edukacji Narodowej

Dodano dnia: 16.10.2013

11 X 2013r. odbył się uroczysty apel z okazji DEN. W tym dniu wyróżniono nagrodami nauczycieli, były kwiaty, podziękowania. Młodzież przygotowała krótką część artystyczną, zabawne scenki pozwoliły spojrzeć na szkolną rzeczywistość z innej perspektywy. Na zakończenie uczniowie zaprosili wszystkich na słodki poczęstunek.


Dzień Chłopaka

Dodano dnia: 15.10.2013

30 września dziewczęta z klasy III TE przygotowały dla swoich kolegów niespodziankę, zorganizowały gry i zabawy z okazji Dnia Chłopaka. Był pokaz mody, bieg na czas z przeszkodami, przyszywanie guzików, wiązanie krawatów oraz siłowanie na rękę, a na zakończenie słodki poczęstunek.


Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2012/2013 po raz kolejny dużo wyższe niż w Polsce, OKE Kraków i woj. lubelskim!!! Zdawalność bliska 100%.

Dodano dnia: 15.10.20131 ]  [ 2 ]   [ 3 ] 

Wykonanie: flankerds.com